Sàn Gỗ Glomax 8mm G085

Giá:227.500 /m2

Kích thước: 1225 x 150 x 8 mm

Số lượng tấm/ hộp:15 tấm/hộp

Diện tích/ hộp: 2.756 m2

Call Now Button